20 nejlepších zkratek Adobe Premiere, které použijete při úpravách video souborů

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

16. května 2023• Osvědčená řešení

Zatímco konvenční ovládání myší vám umožňuje provádět jakýkoli úkol, který Premiere dokáže, pro efektivní pracovní postup nelze porazit klávesové zkratky. Všichni pracujeme trochu jinak a Adobe to naštěstí chápe, takže ačkoli se zde soustředíme na standardní rozložení klávesnice, klávesové zkratky lze upravit tak, aby byly cokoli, co chcete, a uložit jako vlastní profil, dokonce jsou již zahrnuty předvolby. pro Avid Media Composer a Final Cut Pro pro ty, kteří možná přecházejí z těchto balíčků nebo jen preferují způsob, jakým fungují.
Toto je základní výukový program o Adobe Premiere, profesionálním softwaru pro úpravu videa. Pokud je však pro vás úprava videa novinkou, zvažte WF (původně WF Video Editor) , což je výkonný, ale snadno použitelný nástroj pro začínající uživatele. Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi níže.


Toho dosáhnete tím, že projdete úpravou cesty > klávesové zkratky, jak je uvedeno níže:

Zástupce Adobe Premiere

Než se pustíme do nejužitečnějších zkratek, stručná poznámka o různých platformách, i když jsem si jistý, že většina čtenářů to ví. Verze softwaru pro PC a Mac sdílejí stejné základní klávesové zkratky s jediným upozorněním, že tam, kde PC používá klávesy Control a Alt, má Mac místo toho klávesy Command a Option. Kromě toho je funkčnost stejná. Ke každé zahrnu zkratky pro obě platformy, aby bylo odkazování snazší.

1Vyberte okno

Začínám s tímto jednoduše proto, že jej považuji za nejpoužívanější ze všech, zvláště pokud jako já preferujete vlastní rozvržení pro všechna svá okna. Pokud je například váš programový monitor skrytý, stačí stisknout Shift+4 a je to. Zkratky jsou zde pro obě platformy stejné.

 • Mixér zvukových klipů Shift+9
 • Směšovač zvukových stop Shift+6
 • Ovládací prvky efektů Shift+5
 • Efekty Shift+7
 • Prohlížeč médií Shift+8
 • Program Monitor Shift+4
 • Projekt Shift+1
 • Zdrojový monitor Shift+2
 • Časové osy Shift+3

2Import

I když jsou klávesové zkratky pro úpravy a manipulaci s klipy nesmírně důležité pro efektivní pracovní postup, je třeba mít na paměti, že stejně užitečné jsou i klávesové zkratky týkající se základního ovládání programu, jak vidíme zde. Pomocí Control and I (Command a I na Macu) se okamžitě zobrazí dialogové okno pro import médií.

Zástupce Adobe Premiere

3Panel zachycení

V panelu zachycení lze použít několik zkratek, ale protože se jedná o neodmyslitelný aspekt pracovního postupu Premiere, který je vstupem do projektu pro všechna média, myslím, že dostupné zkratky jsou zde všechny stejně cenné jako ostatní.

 • Navigace po polích – karta
 • Zrušit zachycení - Esc
 • Rychle vpřed - F
 • Přetočit zpět - R
 • Přejděte na In Point - Q
 • Přejít na Out Point - W
 • Záznam - G
 • Stop - S
 • Krok zpět - šipka doleva
 • Krok vpřed - šipka vpravo
Zástupce Adobe Premiere

4Panel časové osy

V podobném duchu jako panel Capture Panel má panel časové osy sadu zkratek specifických pro všechny jeho základní operace a jsou nezbytné pro rychlejší pracovní postup.

 • Jasné vstupy a výstupy - G
 • Clear In Point - D
 • Clear Out Point - F
 • Přejděte na In Point-Q
 • Přejít na Out Point - W
 • Match Frame - M
 • Start a Stop - mezerník
 • Přehrát normální rychlostí – L
 • Přehrát zpět normální rychlostí - J
 • Set In Point - I
 • Set Out Point - o
 • Shuttle Stop - K
 • Střih - T
 • Obloukový nástroj - A
 • Nástroj Elipsa – E
Zástupce Adobe Premiere

5Navigace v rámci klipu

Ten funguje v rámci okna monitoru/časové osy programu nebo okna zdrojového monitoru, samozřejmě se ujistěte, že je nejprve aktivní požadovaný. V rámci klipu se můžete přesunout na konkrétní časový kód nebo pomocí numerické klávesnice přejít vpřed či vzad o nastavený počet snímků. Chcete-li přejít na konkrétní časový kód, jednoduše jej zadejte na numerické klávesnici. Chcete-li ujet nastavený počet snímků, jednoduše zadejte + nebo – (označení směru) a počet snímků.

6Označovací klipy

Zdaleka nejjednodušším způsobem označení klipů je použití klávesové zkratky.

Pro označení klipů použijte X , zatímco označení výběru je / .

7Dovnitř a ven

Kromě označování klipů pomocí zkratek je také mnohem snazší označit tímto způsobem vstupní a výstupní body.

 • Pro označení In použijte I , zatímco pro označení Out použijte O .
 • Vymazání Zkratka je Control+Shift+I pro PC a Option+I pro Mac.
 • Chcete-li vymazat Control+Shift+O pro PC, Option+O pro Mac.

8Přehrávání klipů

Ruku v ruce se zkratkami pro označování jdou klávesové příkazy pro přehrávání klipů. Tyto jsou:

 • Play In to Out: Control+Shift+Space (PC) a Option+K pro Mac
 • Vymazat vstup a výstup: Control+Shift+X (PC) a Option+X pro Mac
 • Play Around: Stejné pro obě platformy a je Shift+K.

Abyste toho dosáhli co nejlépe, je nutné předem nastavit některé možnosti, protože Play Around přehrává část časové osy kolem Playhead a kde se hraje, závisí na nastavených možnostech. Dělá se to přes menu přes edit > preference > playback, zde mám preroll a postroll nastavený na 4 sekundy, to znamená, že se to přehraje 4 sekundy před a za bodem, kde je umístěna přehrávací hlava.

Zástupce Adobe Premiere

Zapnutí smyčky navíc může pomoci doladit úpravy.

9Přepnout zvuk během čištění

Jsou chvíle, kdy možná budete chtít slyšet zvuk při čištění, ale jeho vypnutí může mít příznivý vliv na výkon u počítačů nižší třídy. Zástupce usnadňuje proces vypínání a zapínání podle potřeby.

Zkratka je Shift+S pro obě platformy.

10Posuňte klip v rámci sekvence

Zde je k dispozici několik možností ze zástupců, posunout jeden snímek nebo 5 snímků.

 • Chcete-li posunout jeden snímek doleva, použijte Alt+ pro PC nebo Option+ pro Mac. Chcete-li zvýšit na pět snímků, přidejte Shift ke kterékoli zkratce.
 • Chcete-li posunout jeden snímek doprava, použijte Alt+. pro PC a Option+. pro Mac. Pro zvýšení na pět snímků opět přidejte Shift.

jedenáctProklouzněte v sekvenci

Stejně jako u možností snímku je na výběr jeden snímek nebo pět snímků.

 • Chcete-li posunout jeden snímek doleva, použijte Control+Alt+Left pro PC nebo Option+Command+Left pro Mac. Chcete-li zvýšit na pět snímků, přidejte Shift ke kterékoli zkratce.
 • Chcete-li posunout jeden snímek doprava, použijte Control+Alt+Right pro PC a Option+Command+Right pro Mac. Pro zvýšení na pět snímků opět přidejte Shift.

12Pošťuchování

Klip můžete posunout nahoru nebo dolů jednoduše pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů, zatímco současné podržení Alt nebo Option vám umožní vybrat pouze video nebo zvuk, který chcete přesunout.

13Výběr z více fotoaparátů

Jedná se o nástroj, který umožňuje pracovat s více úhly kamery stejného předmětu nebo scény. Rychlé přepínání mezi různými kamerami je mimořádně užitečné a provádí se pomocí číselných kláves.

Čísla 1 až 9 vybírají odpovídající kameru.

14Přidejte úpravu

Tato možnost ořízne stopu (nebo stopy), na které je zacíleno. Zkratka je Control+K nebo Command+K.

Všechny přidané úpravy v rámci sekvence můžete zobrazit výběrem možnosti Zobrazit úpravy v nabídce sekvence.

Zástupce Adobe Premiere

patnáctPřidejte výchozí přechod

Tato možnost použije výchozí přechod na všechna vybraná média. Chcete-li to provést, použijte Shift+D.

16Match Frame

Umístění konkrétního snímku v sekvenci pro přidání druhého klipu je velmi užitečné, zkratka je M, což je skvělá úspora času.

17Přiblížení na sekvenci

Možnost přiblížení je skvělá, usnadňuje to práci v sekvenčním panelu, alespoň pro mě, nicméně jedinou nevýhodou, kterou shledávám, je, že se při hledání konkrétního klipu ztrácím. Pomocí / můžete rychle oddálit navigaci a vrátit se do práce

18Přejít na Upravit

Navigace od úprav k úpravám je velmi jednoduchý proces s dostupnými zkratkami.

Page up vás přenese na předchozí bod úprav, zatímco stránka dolů vás přenese na další.

S praxí se tyto zkratky stanou druhou přirozeností a zjistíte, že váš pracovní postup bude nejen rychlejší, ale také plynulejší.

19Přepněte typ použitého oříznutí

Rychlý přechod mezi standardním, zvlněným a rolovacím trimem.

Shift+T pro PC, Control+T pro Mac

dvacetTrim zvlnění

To vám umožní velmi rychle oříznout hlavu nebo konec klipu, což je extrémně efektivní pracovní postup. Chcete-li oříznout další úpravu z přehrávací hlavy, použijte W, pro předchozí úpravu z přehrávací hlavy použijte Q.